Istorija

    Utenos baptistų bažnyčios užuomazga buvo grupelė tikinčiųjų, kurią sudarė 8 įvairaus amžiaus žmonės. Jie labai norėjo ir tikėjosi, kad ateityje Utenoje būtų bažnyčia, kurioje galėtų mokytis Biblijos tiesų, augti ir bręsti dvasiškai, praktiškai pritaikyti Biblijos mokymą. Dievas išklausė jų maldas ir žinodamas jų poreikius 1999 metų pavasarį atsiuntė amerikiečius misionierius ir misionierių iš Kauno. Pirmieji susirinkimai vyko bute. Biblijos tiesų mokė pastorius-misionierius iš Kauno Gediminas Kapustavičius, o jam talkino misionieriai iš Amerikos Brian Johnson ir taip pat kurį laiką Nathan Leuthold. 1999 metų rugsėjo 12 dieną įvyko pirmasis oficialus susirinkimas Tornado klube. 1999 metų gegužės 9 dieną, Kauno sporto mokyklos baseine, įvyko pirmasis krikštas, tą dieną pasikrikštijo 3 žmonės. Taip iki 2001 metų birželio 20 dienos buvo išgelbėti ir pasikrikštijo 22 žmonės. Tuo metu bažnyčia jau rinkosi gėlininkų susivienijimo patalpose Aušros gatvėje.

    2001 metų birželio mėnesį Dievo vedami, Utenos bažnyčios nariai evangelizavo Zarasų miestą ir įkūrė misijinę bažnyčią, į kurią kiekvieną sekmadienį važiuodavo pastorius-misionierius, ir būrelis Utenos bažnyčios narių. Pirmasis krikštas Zarasuose įvyko 2001 metų spalio 28 dieną.

    Vėliau, 2002 metais bažnyčia persikėlė į kitas patalpas, buvusią sinagogą Ežero gatvėje. Tais pačiais metais, rugsėjo mėnesį, Utenos baptistų bažnyčioje, buvo pradėtos Lietuvos baptistų misionierių instituto paskaitos. Instituto tikslas buvo paruošti būsimus pastorius, vaikų mokytojus ir kitus bažnyčios tarnautojus. Taip pat tų metų spalio mėnesį Utenos baptistų bažnyčia surengė giesmių šventę Utenos kultūros rūmuose. Į šventę atėjo apie 50 Utenos gyventojų, taip pat apie 300 žmonių iš kitų baptistų bažnyčių. Dar tais pačiais metais Utenos baptistų bažnyčia buvo oficialiai registruota Teisingumo ministerijoje, buvo priimti bažnyčios įstatai.

    Kadangi Dievas turi savo planą, tai 2003 metais pastorius-misionierius Gediminas Kapustavičius buvo pakviestas vėl tarnauti Dievui Kaune. Utenos BB pastoriumi buvo išrinktas Gintaras Jakubsevičius. Jo vadovavimo metu bažnyčia persikėlė į naujas patalpas Tauragnų gatvėje, kurias su Dievo palaiminimu ir kitų bažnyčių pagalba mes įsigijome. Vėliau 2008 metais G. Jakubsevičius buvo pašauktas tarnauti misionieriumi į Zarasus. Utenoje pastoriumi tapo Brian Johnson, kuris ir dabar yra mūsų vadovas. Per visus bažnyčios gyvavimo metus bažnyčios nariai aktyviai skleidė Dievo Žodį Utenoje ir kituose miestuose, buvo dalijamos Biblijos, vyko ir dabar vyksta užsiėmimai su vaikais, vyksta įvairi veikla bažnyčioje – vyrų ir moterų susirinkimai, vyrų žvejyba, išvykos į gamtą, švenčiamos Velykų ir Kalėdų šventės. Dabar mūsų bažnyčioje yra 41 narys, kiekvieną kartą į pamaldas ateina svečių. Smagu matyti Dievo darbą - kaip bažnyčioje daugėja narių, tikintieji bręsta dvasiškai, ir kaip Dievas dirba jų gyvenimuose bei širdyse.