Mes tikime, kad:

   Biblija yra patikimas ir įkvėptas Dievo Žodis, aukščiausias autoritetas visų tikėjimo ir praktikavimo reikalų (2 Timotiejui 3:16).

   Jėzus Kristus, vienintelis tikrasis, amžinai egzistuojantis Dievas, atėjo į žemę, gimdamas iš mergelės Marijos (Mato 1:23; Luko 1:31-35).

   Tik Jėzaus Kristaus kraujas gali pašalinti žmonių nuodėmes (Efeziečiams 1:7).

   Vietinė bažnyčia yra sudaryta iš išgelbėtų žmonių, pakrikštytų panardinimu ir tikinčių Jėzumi Kristumi, laisva valia susirinkusių garbinti Dievą, bendrauti ir padėti vienas kitam vykdyti Kristaus įsakymus (Apaštalų darbų 2:41-42).

Kaip tapti išgelbėtu žmogumi?

   Dievas Biblijoje aiškiai sako, kad yra amžinasis gyvenimas po mirties (Luko 16:22-23).

   Kiekvienas žmogus yra nuodėmingas ir per nuodėmę atskirtas nuo Dievo (Romiečiams 3:23).

    Jėzus numirė už mūsų nuodėmes ir taip parūpino mums amžinąjį gyvenimą (Jono 3:16).

   Kiekvienas žmogus turi asmeniškai išpažinti savo nuodėmes Dievui. Jėzus yra vienintelis Tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo (1 Timotiejui 2:5).

   Tiktai taip žmogus gali gauti amžinojo gyvenimo dovaną danguje (Romiečiams 10:9,10,13).